• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Domfellelse for grovt skattesvik

Sist oppdatert 18.12.2015

I en ØKOKRIM-sak har Bergen tingrett dømt en forretningsmann i 60-årene for grovt skattesvik, til fengsel i 3 år og 6 måneder, hvor to år er gjort betinget. Tiltalte ble frifunnet for et tilfelle av grovt utroskap.

Tiltalte er dømt for samlet å ha unndratt ca. kr. 70 millioner kroner i inntekt og ca. 200 millioner kroner i formue for ligningsårene 2005 og 2006. Unndratt skatt er ca. 22 millioner kroner. Unndratt inntekt og formue er knyttet til aksjeeie i utenlandske selskap registrert i Skottland, på Kypros og Isle of Man.

Bergen tingrett legger til grunn at tiltalte ikke ga opplysninger om de aktuelle inntektene eller formuene i sine selvangivelser, og at skatteunndragelsen var grov. I dommen er det lagt vekt på at det var vanskelig å avdekke tiltaltes skatteunndragelser, og at det begrunner et generelt høyt straffenivå for denne typen unndragelser.

Dommen ble avsagt 16. desember, og er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf. 986 84 432