• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Domfelt for grov tollunndragelse

Sist oppdatert 07.01.2016

Fredrikstad tingrett har domfelt en mann fra Østfold i henhold til tiltale fra ØKOKRIM for tollunndragelse til en straff av 2 års fengsel, hvorav 1 år er gjort betinget. Straffen er i tråd med aktors påstand. Han er domfelt for å ha utstedt 21 uriktige tolldokumenter som er benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU. Unndratt innførselstoll i EU knyttet til de uriktige dokumentene var ca. NOK 33,6 millioner.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot utferdigelse av uriktige erklæringer som skal brukes av det offentlige ved avgiftsberegning.

ØKOKRIM er fornøyd med at retten har vært enig med ØKOKRIM om både domfellelse og straffeutmåling.

ØKOKRIM har samarbeidet tett med Tollvesenet i denne saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne S. Bender, tlf. 90 20 43 00