• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ektepar tiltalt for grov utroskap og grovt bedrageri

Sist oppdatert 11.07.2011

ØKOKRIM har tiltalt et ektepar for blant annet grov utroskap og grovt bedrageri tilknyttet drift av private barnehager. Tiltalen omfatter i tillegg konkurskriminalitet, tyveri og flere brudd på regnskapslovgivningen.

Ekteparet eide flere selskaper som drev barnehager i Oslo. Tiltalen bygger på at ekteparet gjennom blant annet overfakturering av husleie, kontantuttak og belastning av private kostnader, urettmessig belastet selskapene for ca. 9,5 millioner kroner. Tiltalen gjelder en periode på ca. seks år og tappingen medførte at selskapene gikk konkurs.

Ekteparet er dessuten tiltalt for grovt trygdebedrageri og medvirkning til dette, ved ikke å opplyse trygdemyndighetene om at mannen hadde inntekter som oversteg inntektsgrensen og som utelukket rett til uførepensjon.

Kontaktperson i ØKOKRIM: konstituert statsadvokat Espen Haug, tlf 488 87 966.