• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Endelig dom for tidligere advokat

Sist oppdatert 15.02.2011

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett forkastet anken fra en tidligere advokat som ble dømt til fengsel i fire år for grovt underslag og bedrageri. Dommen fra tingretten er dermed rettskraftig.

To år av dommen er betinget. Mannen må i tillegg betale erstatning på over fire millioner kroner til tidligere klienter som han har underslått midler fra. Ifølge dommen skal advokaten ha underslått klientmidler for totaltca. 12millioner kroner til andre formål, penger han var tiltrodd for å forvalte for klientene.

Mannen er også dømt for å ha lurt flere personer i USA til å investere store beløp mot løfte om sikker avkastning. Investeringsprogrammet var ikke reelt og utsatte dermed investorene for tap eller fare for tap.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf. 916 46 005.