• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Etterforsker utstedelse av fakturaer

Sist oppdatert 15.12.2010

ØKOKRIM har åpnet etterforsking for å avklare om utstedelsen av fakturaer fra Senterpartiet i forbindelse med "Prosjekt Fornybar energi" utgjør straffbare overtredelser av regnskapslovgivningen.

Bakgrunnen for beslutningen om politietterforsking er medieomtalen av disse fakturaene og at ØKOKRIM anser at det er rimelig grunn til å undersøke om det har forekommet straffbare forhold ved utstedelsen av disse.

ØKOKRIM antar at relevant informasjon vil kunne være relativt lett tilgjengelig slik at saken kan bli avgjort forholdsvis raskt.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.