• Utskriftsikon
 • Nettstedskart
 • Deleikon

Fagbladet Miljøkrim

Sist oppdatert 02.01.2017

Miljøkrim er et fagblad som inneholder aktuelle artikler om miljøkriminalitet. Hovedområdene er natur, forurensning­, arbeidsmiljø, kunst, kultur og dyrevelferd. Det distri­bueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kom­munene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere.

miljokrim_magasiner_140211.jpgBladet blir utgitt tre ganger i året. Miljøteamet ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Dette kan sendes til: miljokrim.okokrim@politiet.no. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendte bidrag. Stoffet i magasinet kan bare gjengis etter tillatelse fra redaktøren og skal krediteres fagbladet Miljøkrim.

Fullstendig materiale og PDF-er finner du på: www.miljokrim.no.

Her finner du tips til hvordan utforme en god artikkel til Miljøkrim (en PDF med skrivespesifikasjoner)

 

Liste over utgivelsene:

2/2016
 • Portrett: Hedvig Moe Øren: Har tro på samfunnsoppdraget
 • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket
 • Fagseminaret om miljøkriminalitet
 • Bevissikring og prøvetaking i forurensningssaker
 • Rovdyrkonflikten – Politiets rolle og forebyggende arbeid
 • Biologisk prøvetaking og bevissikring i forurensningssaker
 • – En handel med konsekvenser? Ulovlig handel med tømmer og treprodukter
 • Ulovlig felling av fjellrev
 • Effektiv bruk av overtredelsesgebyr?
 • Lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 • Arbeidsmarkedskriminalitet: Viktige endringer i allmennggjøringsloven
 • Ytring: Tiltalt for forurensning: Risikerer 2 eller 15 års fengsel
 • Rettsuvitenhet i straffeloven § 26
Last ned PDF her  
1/2016
 • Portrett: Tore Schei: Miljøkriminalitet på agendaen
 • Inndragning: En tilleggsreaksjon ved ulovlig motorferdsel i utmark
 • Kontroll av ulovlig kjøring i utmark: Kan føre til skader på natur og dyreliv
 • Ubetinget fengsel for brudd på plan- og bygningsloven: Bygget i strandsonen
 • Fengsel for uaktsom felling av vandrefalk
 • Bevissikring og prøvetaking i forurensningssaker
 • På kanten av en ny krise? Fosforens kretsløp i dramatisk endring

 

 • AS Rockwool: Et grensetilfelle for anvendelse av foretaksstraff?
 • Satser på felles nordisk front om ulovlig handel med kulturgjenstander
 • «Kultur og penger»
 • Ulvedom fra Sverige
 • 90 dagers fengsel for grov mishandling og drukning av hund i Moss.
 • Netthandel med truede arter til eBay og tilbake: Etterforskning ga nyttig lærdom
 • Påtalekompetanse og foreldelse på miljøområdet   
 • Endringene i straffeloven 2005: Hva betyr de på miljøområdet?
Last ned PDF her  
2/2015
 • Portrett: Rune Bård Hansen: Politimester med hjerte for miljøsakene
 • Samtale med Trond Eirik Schea: Nasjonalt fagansvar – også for miljøkrim
 • Nærpolitireformen – unik mulighet til å styrke miljøkrimfeltet
 • Miljøkrimarbeidet i Nordland politidistrikt
 • Miljøkrim skal ROS-analyseres
 • Fagseminar om miljøkriminalitet: Geilo 25.-27. august 2015    
 • KO:DE: Komplette miljøkrimsider på KO:DE
 • Droner – alt du trenger å vite
 • Fjelloppsynet: Fjellets voktere
 • Fjernet skutt ulv, mistet jaktretten
 • Innleid dykker omkom: Dykkeleder dømt
 • Sikring av kulturminner i strandsonen ved regulerte vann
 • Plyndring og omsetning av kulturgjenstander fra Irak og Syria
 • Kulturgjenstander, internasjonale  konflikter og norske museers rolle
 • Verneverdig? Hva innebærer det at en bygning er fredet, formelt vernet eller lokalt listeført?
Last ned PDF her  
1/2015
 • Portrett: Ellen Hambro – Anmelder ikke bagateller
 • Historisk fagseminar om samarbeid og dyrepoliti
 • Evig eies kun det tapte?
 • En notorisk forfalsker blir sirklet inn
 • Ekte eller falsk? – Skriftgransking
 • Når prosjektering og stillaser svikter
 • Når er et jaktskudd straffbart?
 • Høyesterett slår ned på juks med rapportering
 • Ny vurdering av arter på Rødlista
 • Avslørt på SMS og GPS – Smugling og svart omsetning av CITES-listede arter
 • Nanoteknologi og miljø
 • Sand til begjær og besvær
 • Banebrytende etterforsking i hvert punkt (3D-laserskanning)
 • Nye miljøutfordringer i nord (Riksadvokaten)
 • Mål og prioriteringer – ttterforsking av miljøkriminalitet
Last ned PDF her
 
3/2014
 • Portrett: Justisminister Anundsen om alvorlig miljøkriminalitet
 • Forbud mot hold av dyr etter dyrevelferdsloven
 • Har vi et politi for dyr i Norge? Vi spurte Ole Fjetland i Mattilsynet
 • Kongeørn på viltkamera
 • Overvåkingsprogrammet for kongeørn
 • Flaggermus: Kilden til evig ungdom?
 • Strengere straffer for ulovlig snøscooter-kjøring
 • Felles kulturarv, felles ansvar – y veileder for kirke og politi
 • Hamsun- og Ibsenbedrageriene
 • Notatteknikk i avhør – «The notetaker-system»
 • Vellykket tverrfaglig miljøkrimkonferanse – Oslo 18. november
 • Hønsehauk i Høyesterett
 • Sakkyndighet i straffesaker om miljø og økonomi
 • Miljøkrimstatistikk
Last ned PDF her
 
2/2014
 • ØKOKRIM 25 år: Hva har skjedd på miljøkrimfronten de siste 25 årene?
 • Vern av viktige miljøverdier i 25 år: Ord fra ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea
 • Dyremishandling
 • Hodeskudd er inhuman jakt: Viltlovens § 19
 • Stopp handelen som dreper: WWFs kampanje mot krypskyttere og handel med truede dyr
 • Urapportert overfiske
 • Ulovlig spredning av ferskvannsfisk
 • Er lasten lovlig?
 • Grunn til bekymring?
 • Arbeidsmiljøkriminalitet i fiskerinæringen
 • De ukjente kunsttyveriene
 • POD-evaluering: Miljøkoordinatorrollen
 • Miljøkriminalitet i Sverige
 • Interpol e-learning-modul
 • Beslag av fiskefluer
 • Fra § 110 b til § 112: Grunnlovens pliktbestemmelse til å sikre miljøet
 • Tilsynsmyndighetene og taushetsplikt
 • Nye rammer og verktøy mot arbeidsmarkedskriminalitet
 • Miljøkrimstatistikk
Last ned PDF her
 
1/2014
 • – Ansvaret for miljøkriminalitet skal ligge i linjen
 • Østfold politidistrikt: Miljøkrimarbeid i støpeskjeen
 • MiljøInfo: – Nytt rapporteringssystem for miljøkrimkontroller
 • INTERPOL mot avfall
 • Prostataproblemer truer afrikansk tre
 • – Viktig for miljøkriminalitetsområdet
 • Samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet
 • «Shit in – shit out»
 • – En forbrytelse å la alvorlig miljøkriminalitet forbli forseelser
 • Environmental Forensics i USA
 • Miljøkriminalitet på agendaen i FN
 • INTERPOLs engasjement mot miljøkriminalitet
 • Hva kan Eurojust bidra med i saker om miljøkriminalitet?
 • Organisert kriminalitet i mange former
Last ned PDF her  
   
3/2013
 • – Større miljømakt til lokalt selvstyre Portrett: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft
 • Topptungt møte om politiet og påtalemyndighetens oppgaveløsning
 • Arbeidstilsynets utfordringer i praktisk tilsynsarbeid
 • 47 blir til enklere 6 (nye arbeidsmiljøforskrifter)
 • Hva foregår i vår bakgård? – Ulovlig handel med ville dyr i Europa
 • Aksjon i skjærgården
 • Færder nasjonalpark – en milepæl i norsk vernehistorie
 • Svindel med kjæledyr på nettet
 • Arealkonflikt (fiske og seismikk)
 • Tre isbjørner felt i år (Sysselmannen på Svalbard)
 • Åstedsundersøkelse ble avgjørende for tiltale og straff (rovviltsak i Hedmark)
 • Ulovlig handel med elektronikkavfall i Europa og Afrika (INTERPOL-operasjon)
 • Oppfordring til politidistriktene – send inn kunstsakene!
 • Kystvakten på tokt (på besøk hos ØKOKRIM)
 • Miljøkriminalitet til økoteamene? (Organisering i distriktene)
Last ned PDF her
 
2/2013
 • Anbefaler flere «motangrep» fra aktor (portrett: Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal)
 • Norsk miljøpolitiforenings utdannigsseminar
 • Måker som bråker – kan de avlives?
 • Rettsvern for naturen (lansering av miljojuss.no)
 • Kartellenes akilleshæl
 • Muligheter som ligger i en håranalyse
 • Ulovlig handel med truede dyrearter
 • Småbåtguiden
 • «Project Scale»
 • Biologen har ordet: Sporing av rømt oppdrettslaks
 • «Drepte» dragehoder med tomahawk
 • Blomsterart i særklasse
 • Veibygging i Endalen landskapsvernområde
 • Avdekker slurv og lovbrudd ved miljøtilsyn
 • Gasslekkasje ga foretaksstraff på 30 millioner
 • Gondolfører med livet som innsats
 • Metalldetektor til nytte og besvær
 • Object ID er lansert
 • En dyr fangstgrop
 • Fremmede arter i norsk natur
 • Straffutmåling ved overtredelse av forurensningsloven
 • Møte i kriminalitetskommisjonen
Last ned PDF her
 
1/2013
 • – Bruk miljønettverket i politiets beredskap (intervju med Politidirektør Odd Reidar Humlegård)
 • Kva er ei god melding til politiet?
 • Er de kriminelle blitt miljøbevisste?
 • Afrikas siste elefanter
 • Rettsvern for dyr
 • Samarbeid om naturlige oppgaver
 • Alt henger sammen med alt
 • Utvalgte aspekter ved leting etter stjålne kulturminner
 • Krigen om kulturminnene
 • Miljøkriminalitet sett gjennom Klifs briller
 • Forurensing i Karmsundet
 • Forurenset vaskevann rett i avløpet
 • Etterforsking av arbeidsulykker
 • Foretaksstraff ved arbeidsulykker
 • Manglende risikovurdering
 • Finlands mest omfattende eggsak
 • 40 år med internasjonalt naturvernarbeid (CITES)
 • Straffbar befatning med utbytte i miljøretten
 • Hvor er miljø på agendaen i politiet?
 • Fengselsstraff for ulvedrap
 • Fiskebestander nær kollaps
Last ned PDF her
 
3/2012
 • Kompetanse etter samfunnets behov
 • Nye studier ved Politihøgskolen
 • Miljøkoordinatorrollen
 • Betydelig utslipp i norsk sammenheng
 • Vann er vann?
 • Langt akuttutslipp fra Yara-fabrikker
 • Millionbot til TINE SA
 • Skadeskutt storvilt
 • Rømning og lakselus
 • Behov for økt samarbeid
 • Kompetansekilder på nett
 • Det er lett å gjøre avfall til gull
 • Lovlig opphold?
 • Organisert kriminalitet
 • Delinndragning
 • Viktige dommer
Last ned PDF her
 
2/2012
 • Kulturminner under vann
 • Foretaksstraff er særlig egnet ved arbeidsmiljøkriminalitet
 • Klif: Tilsyn avdekker brudd på miljøregelverket
 • Fiskeridirektoratet: Økt sanksjonering ved brudd på fiskerilovgivningen
 • Straffesaker etter naturmangfoldloven
 • Nmpf: – Det trengs mer kunnskap om kulturminner
 • Fiskeridirektoratet: – Den moderne måten å drive tilsyn på
 • Miljøkriminalitet på Island
 • «Supermat» basert på cites-beskyttede arter – Er ikke alltid super
 • Leserinnlegg: Straff som fortjent?
 • Bokanmeldelse: Etterretningsprosessen – fra strategi til implementering
 • Kjemikeren har ordet: Prøvetaking
 • AIS: Storebror ser deg på sjøen
 • Miljøkriminalitet også et internasjonalt problem
 • Dokumentinnsyn
 • Rettsvillfaring i miljøsaker
Last ned PDF her
 
1/2012
 • Tema: miljøkontaktene i politiet
 • Kjemikeren har ordet: helseeffekter av pop-er
 • «Travellers» – en omreisende organisert kriminell gruppe fra Irland
 • Økende usikkerhet om ekthet
 • Straffesaker etter naturmangfoldloven – del 1/2
 • Veibygging i verneområde
 • Fengsel for kvikksølvutslepp
 • Interpolmøte i thailand – ta store fisker, ikke bare små pandaer
 • Ulovlig import av produkter – for mange henleggelser
 • Miljødemonstranter gikk ikke fri i høyesterett
 • Biologen har ordet: bunndyr – en sunnhetsindikator for våre vassdrag
 • Etterforskning av oljesøl
 • Tidenes strengeste miljødom i høyesterett
Last ned PDF her
 
3/2011
 • Tema: Miljøkriminalitet under politimesterens ledelse
 • Hvorfor anmelder ikke Mattilsynet miljøkriminalitet oftere?
 • Mattilsynets anmeldelsespraksis ved ulovlig hold av eksotiske dyr
 • Avhør når mistenkte er et foretak
 • Generalklausulen og biologisk mangfold
 • Stockholmkonvensjonen
 • Allemannsretten og friluftsloven
 • Bokomtale: Plan- og bygningsrett
 • Miljøerstatning etter natur-
  mangfoldloven § 74
 • Ecomessage
 • Straffbar telting
 • Bisitterrollen – Hva kan den innebære?
Last ned PDF her
 
2/2011
 • Portrett: Miljøkoordinator Duna: – Ganske mye idealisme i jobben
 • Årets hummeraksjon 2011
 • Norsk rødliste for naturtyper
 • Fiskerikrimstudentene – godt i gang med studiet
 • Ulovlig rørgate
 • Effekten av «oppdrettsgener» – hvor skal vi rette innsatsen?
 • «En dårlig sak»: Flatanger Settefisk AS
 • På tokt med Klif
 • Hva vil vi med miljøkoordinatorrollen?
 • Gårdeier og gårdeierselskap dømt for uaktsomt drap
 • Miljøkriminalitet i et nøtteskall
 • Noregs første rapport til UNESCO om 1970-konvensjonen
 • Bistandsadvokater i arbeidsmiljøsaker
Last ned PDF her
 
1/2011
 • Portrett: Statssekretær Heidi Sørensens miljøkamp
 • Mye brukthandel, lite brukt lov
 • Miljøstudiet på politihøgskolen
 • Troms politidistrikt
 • Oftenesdommen
 • Jagde ulveflokk med bil
 • Hummerfangst: fra blått hav til svart omsetning
 • Neptun settefisk AS: Da laksesmolten dro til sjøs
 • EA etterlyser tettere internasjonalt samarbeid om EE-avfall
 • Perpetuum waste management as: farlig avfall, ulovlig håndtert
 • Da det smalt på Yara
 • Ulovlig fangst/jakt og handel med dyr og deler av dyr
Last ned PDF her
 
3/2010
 • ØKOKRIM-sjefen jager fortsatt miljøbanditter
 • Hensatte bilvrak – Hvorfor blir de stående?
 • Riksrevisjonen undersøker håndtering av farlig avfall
 • Internasjonal aksjon mot illegal handel av reptiler og amfibier
 • Ett av tusen ulovlige reptiler i Norge blir beslaglagt?
 • Interpols syvende internasjonale konferanse om miljøkriminalitet
 • Norske turister drev ulovlig jakt på fredede arter på New Zealand
 • «Den er ikke farlig, bare du går varlig»
 • Fant ulovlig skutte rovdyr i frysere på Hamar
 • Kriminelle tjener på å tenke grønt og globalt
 • Rømt oppdrettsfisk – Nasjonalt fagseminar 2010 Sosial dumping
 • orgMILJØkrim
 • Lite inngrep – streng straff
 • Midlertidig veiarbeid
 • Kor godt oversyn har vi eigenleg over
 • Oslo pd – lite distrikt med stort miljø
 • Justisfeil ved politiets etterforsking
Last ned PDF her
 
2/2010
 • ØKOKRIM skal ikke frata politidist riktene ansvaret
 • For mange kan for lite om arbeidsmiljøkriminalitet
 • Farlig fres
 • Trafficking of Stolen Artworks
 • Økt sats ing mot miljøkriminalitet
 • I myndighetenes klør
 • Fri dialog i fri natur
 • Villaksutvalget
 • Etterforskning og påtale i saker etter plan- og bygningsloven
 • Lutefisk à la Stord
 • Foreldelse av saker om miljøkriminalitet
 • Hvor stor skal boten være i miljøsaker?
 • Styreleders ansvar i miljøsaker
Last ned PDF her
 
1/2010
 • Kulturminnekrimteknisk
 • Foretaksstraff – utvalgte emner
 • Utvidet hytteparadis i strandsonen – bot på 120 000 kroner
 • Nattejakt på hjort
 • Studium i bekjempelse av fiskerikriminalitet
 • Statens naturoppsyn
 • Aksjon strandsone
 • Operation Illegal Trade in Traditional Medicine Products
 • Manglende vedlikehold årsak til ulovlig utslipp
Last ned PDF her
 
3/2009
 • Intervju med Riksantikvaren
 • Politiets arbeid med truede arter
 • Nyhetsmelding fra Interpol
 • Foreldelse av saker om miljøkriminalitet
 • Norsk miljøpolitiforening
 • Forsett, eventuelt
 • Nytt nettsted viser norske utslip
 • Kirkebyggdatabasen
 • En «solskinnshistorie» fra Namdalseid
 • Reaksjoner på ulovlige byggetiltak
 • Praia De Santa Cruz
 • Granskning som ledd i etterforskning av fartøysaker
 • Presentasjon av Rogaland politidistrikt
 • Interpol Pollution Crime Working Group
Last ned PDF her
 
2/2009
 • ØKOKRIM i 20 år
 • Reinpolitiet og reinnæringen
 • Skal sakkyndige ta stilling til juss?
 • Skal man alltid høre på de sakkyndige?
 • Skilnad på naust og hytte
 • Politistudenter velger fordypningsfag i miljø
 • Overtredelser i sjøfartsforhold
 • Endelig vedtak i om henleggelse i Portør-saken
 • Fungerer kulturminnelovens § 25 etter sin hensikt?
 • Ørnprosjekt i Nord-Trøndelag politidistrikt
Last ned PDF her
 
1/2009
 • Lytter til det tause flertall i ulvedebatten
 • Natur og kultur
 • Når er byggesak straffesak?
 • Tosporet system i ny plan- og bygningslov
 • Ulovlig bruk av bygning til klubblokale for Bandidos
 • Biologisk mangfold
 • Gravplasser mangler lovbeskyttelse etter 40 år
 • Strenge regler for eksport av avfall
 • Bekjempelse av fiskerikriminalitet
 • Farlig flis
 • Forbud mot vasspest
Last ned PDF her
 
3/2008
 • Utrykningspolitiet og miljøkriminalitet langs veien
 • Miljøpatruljen oppklarte miljøkriminalitet
 • Vil ha mer naturoppsyn
 • Både enig og uenig med Rieber-Mohn
 • Helgeland politidistrikt
 • Straffeskjerpelse
 • Miljøbuss i Sverige
 • Interpol ser på klimakvotekrim
 • Politiets etterforskning av sjøulykker
Last ned PDF her
 
2/2008
 • Norsk natur – farvel?
 • Gaupedrap med forviklinger
 • Trivselsfylket (Sogn og Fjordane)
 • Ulovlig bygging i strandsonen
 • Kulturminner plyndres
 • Trenger vi straffeloven §152b?
 • Nye lover og forskrifter 2008
 • Dobbeltstraff i miljøsaker
 • Hummeraksjon
 • Straffutmåling i fiskeoppdrettssaker
Last ned PDF her
 
1/2008
 • De største miljøvernorganisasjonene i Norge
 • Arrangør av juvandring dømt
 • Klimakvoter
 • Arbeidstilsynet – viktig aktør i kampen mot sosial dumping
 • Utslipp av ammoniakk, ammonium, salmiakk eller gjødsel?
 • Foretaksstraff når en ansatt handler mot muntlig instruk
 • Østfold politidistrikt
 • Kulturminnekriminalitet
 • Bjørn påkjørt – hva gjør politiet?
 • Miljøutdanning på Politihøgskolen
 • Avlivning av hund
 • Slapp ut olje på havet
 • Hvor mye er vesentlig?
 • Mikrochip identifiserer kjæledyrene
 • Bruk av GPS ved dokumentasjon av overtredelse i fredet naturminne
Last ned PDF her
 
4/2007
 • Gamle mynter
 • Promillekjøring på sjøen – straffene forankret i Høyesterett
 • Laksen i Jølstra
 • Norsk maleri vendte hjem
 • Kystens voktere – Mer enn tidevannstabeller og fyrlykter
 • Kystverkets organisering og ansvar
 • Fra 71 grader nord – til russergrensa
 • Pasienthotell i Stavanger i grus
 • Ubetinget fengselsstraff for arbeidstaker etter gruveulykke
 • På reptilmesse i København
 • Ny manual – for etterforskning av utslipp til sjøs
 • Studenter på oppsynstur med politiet og kystvakten
 • Dykking i Høyesterett
Last ned PDF her
 
2–3/2007
 • 37 års saksbehandlingstid er over
 • Adm. direktør i Mattilsynet Joakim Lystad: Mattrygghet på topp – bon appètit!
 • Black archeology
 • Brukthandel – endring i forskrift skal gi enklere håndtering av dette regelverket...
 • Båndtvangs- og aktsomhetsbestemmelser etter hundeloven
 • Ikke bare mat på menyen
 • Nytt fra Politidirektoratet: Politiets MILJØinfo
 • Registrering av kulturminner i utmark
 • Rømming av oppdrettsfisk
 • Salten politidistrikt: Fra fuglefjell til svenskegrensa
 • Skipssikkerhetsloven
 • Statkraft vedtok forelegg for uaktsom drift ved Trollheim kraftverk
Last ned PDF her
 
1/2007
 • Adm.dir. i Mattilsynet Joakim Lystad: Mattryggheten er på topp
 • Ikke bare mat på menyen
 • Salten politidistrikt: Fra fuglefjell til svenskegrensa
 • Båndtvangs- og aktsomhetsbestemmelsene etter hundeloven
 • Rømming av oppdrettsfisk
 • Brukthandel – endring i forskriftene
 • Black archeology
 • 37 års saksbehandlingstid er over
 • Registrering av kulturminner
 • Statkraft vedtar forelegg
 • Nye lover og forskrifter
 • Prinsipiell Høyesterettsdom
 • Skipssikkerhetsloven
Last ned PDF her
 
4/2006
 • Politidirektøren: Det fins mye spesialkompetanse i etaten vår
 • Agder politidistrikt: Barskt høyfjell og blød kyststribe
 • Agder politidistrikt: Ulovlig motorferdsel i utmark
 • Nytt fra Politidirektoratet
 • Skadeskyting på gaupe – utslag av slett jegermoral?
 • Bevissikringssettt for faunakriminalitet
 • Luftputebåter (hoovercraft) en ny utfordring for miljøet?
 • Da Økokrim kom til Røst
 • ATV – Politiets rolle, oppgaver og utfordringer
 • På tokt med KV Nordkapp
 • Fiskevernsonen ved Svalbard og forholdet til EMK
 • Ulovlig bygging i strandsonen
 • SABIMA – biologenes paraply
 • Høye bøter for ulovlig barmarkskjøring på Svalbard
 • Historisk faunasak på Svalbard
 • En hosptants betraktninger
 • Dødsulykke ved demontering av tårnkran
 • DNA analyse, del 2
Last ned PDF her
 
2–3/2006

Om blant annet Riksadvokaten: Med rett til å instruere, bilopphugger dømt til 60 dagers fengsel, hva er DNA?, høye bøter i strandsonen, forelegg til Gilde, nye lover og forskrifter, viktige dommer, kunst og kulturminnekriminalitet i Norden, heleri av vevsprøver av Ulv.

 
1/2006

Om blant annet Norgeshistoriens største rømming av oppdrettslaks, fengsel for forurensing med fisk, Artsdatabanken, skyting av bjørn, klageadgang når politiet henlegger en miljøsak, nytt fra Politidirektoratet, ulovlig motorferdsel i utmark, forelegg på 80 millioner til Statoil ASA, Norsk Miljøpolitiforening, ny håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet.

 
4/2005

Om blant annet naturvernloven, overvåking av jaktfalkens hekkeplass, domstolene styrker allemannsretten, anbefalinger fra Interpol, Regelhjelp.no, innførsel og spredning av fremmede planter.

 
2–3/2005

Om blant annet miljøvernminister Knut Arild Hareide, fengselstraff for hogging av trær, arbeidsulykke ved Kampen skole, arbeidstakeres straffeansvar, miljøkoordineringa i 2004–2005, nye lover og forskrifter.

 
1/2005

Om blant annet blyhagl, intervju med justisministeren, ulovlig felling av jerv, viktige dommer, Unesco-konvensjonen av 1970, sikkerhet på byggeplassen, miljøkrimstatistikk.

 
4/2004

Om blant annet kommunenes overtredelse av kulturminneloven, eggplyndring – på vidda, ansvar i byggesaker, landbrukets HMS-tjeneste, databasen Askeladden, Miljøteamet 2004.

 
2–3/2004

Om blant annet hyttevei på steinalderboplass, ØKOKRIMs miljøbøter 2002-2003, underrapportering av kvotebelagt fisk, Arbeidstilsynets kjemikaliekampanje, oppsynsstatistikk – statsallmenninger, frifinnelse opphever dom mot Esso, nye lover og forskrifter, politiet og dyrevern, oversikt over miljøkoordinatorer og miljøjurister i politidistriktene.

 
1/2004

Om blant annet farlig avfall, organisert miljøkriminalitet i EU, brukthandelloven og løse kulturminner, ny hvitvaskingslov, stjålne antikviteter, viktige dommer i miljøsaker, isbjørn og nødvergefelling, politiarbeid i fugleperspektiv.

 
4/2003

Om blant annet rettighetstap i miljøsaker, studier og kurs i natur- og kulturminneoppsyn ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, The Eurogroup Against Bird Crime (EABC), Green Ålesund-havariet, Miljøkrim 5 år!, barmarkskjøring, nye lover og forskrifter 2003.

 
2–3/2003

Om blant annet friluftsloven og ulovlige stengsler i utmark, plan- og bygningsloven som miljørettslig virkemiddel, CITES-konvensjonen, norsk oljevernberedskap og nye lover og forskrifter. Dette nummeret inneholder også en oversikt over artikler og dommer i tidligere numre av Miljøkrim.

 
1/2003

Om blant annet søk med hund i miljøkrimsaker, kvikksølv på avveie, uaktsomt drap i arbeidsforhold, forsøk på brannstiftelse på bryggen i Bergen, overtredelse av oppdrettsloven – rømning av oppdrettsfisk, beslag av kongeørn, PELS - økologi, økonomi og dyrevern, Baltic Sea Task Force.

 
4/2002

Om blant annet miljøkriminalitet og databeslag, utslipp av hydrokarboner, statusrapport om ulv, norsk kulturarv i utlendighet, overtredelser av lov om plantevernmidler, hytteeier dømt for for å ha anlagt ulovlig midlertidig veg, fiskedød i Håelva, politiet aksjonerer mot forsøpling, nye lover og forskrifter.

 
2–3/2002

Om blant annet ubetinget fengselstraff for utlegging av giftåte, om rømt oppdrettsørret, Svalbardmiljøloven, tårnfalk innesperret på Majorstua, nye lover og forskrifter, hummer og hummerfiske, beslag av eksotiske dyr, miljøkurs på Politihøgskolen.

 
1/2002

Om blant annet naturødeleggelse gjennom fiskespredning, kvikksølvforurensning i Mo i Rana, Byggherreforskriften, ØKOKRIMs miljøbøter i perioden 2000–2001, Norsk skipsvrakarkiv og arbeidsulykker – bruk av analysemodeller.

 
4/2001

Om blant annet Jærstrende – golfbane i verneområde, vrakdykker dømt, fire millioner i forurensningsbot, miljøkurs på Politihøgskolen, ulovlig grågåsjakt og preparantvirksomhet.

 
2–3/2001

Om blant annet bok om kulturminnevern, forurensning fra skip, vann og vannforurensning, giftåte i naturen, statusrapport om ulv, miljø på Internett, ulovlig bygging i strandsonen og oversikt over tidligere artikler og dommer i Miljøkrim.

 
1/2001

Om blant annet kranulykke med dødsfølge, utslipp av blåsesand, miljøkrimstatistikk for 2000, valgfag i natur og miljø ved Politihøgskolen, sårbarhetsanalyse for lensmannskontoret, endringer i lover og forskrifter og miljøkoordinatorer i politidistriktene.

 
4/2000

Om blant annet skader og ødeleggelser på bergkunst, om det skal være straffbart å være passasjer på snøscooter, ressurskontroll – på havet og ved landing, avfallsplasser – ulovlig forsøpling, den nye vannressursloven og viktige dommer i miljøsaker.

 
2–3/2000

Om blant annet allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen, hvalfangst, ulovlig innførsel av eksotiske krypdyr, fellefangst, kloakkforurensning – et kommunalt ansvar, hardere reaksjoner mot farlige kjemikalier, bruk av metallsøker, naturoppsyn i statsallmenninger og orkidéer i Norge.

 
1/2000

Om blant annet ulveflokker i Sør-Norge, politiets innsats mot ulovlig bruk av snøscooter, tyveri av antikviteter, undercover i indianerland, treets strafferettslige vern, Statskogs fjelltjeneste og begrenset politimyndighet.

 
4/1999

Om blant annet Statens strålevern, ny rødliste over truede arter, reinpolitiet, oppdrett – en trussel for miljøet og ulovlig elgjakt.

 
2–3/1999

Om blant annet plyndring av skipsvrak, brannsikring av kirkene, politiets båttjeneste, lakseoppsyn og fellingen av Läfto-bjørnen.

 
1/1999

Om blant annet sårbarhetsanalyse, reirplyndring, samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Statoil Mongstad-dommen og håndhevelse av plan- og bygningsloven.

 
1/1998

Om blant annet kulturminnekriminalitet på Svalbard, Statens naturoppsyn, hønsehaukdommen, politiets helikoptertjeneste, plyndring av flyklenodier og rasering av fornminner.