• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for grovt skattesvik

Sist oppdatert 29.07.2011

I en ØKOKRIM-sak har Kongsberg tingrett dømt en tidligere administrerende direktør til fengsel i ett år og tre måneder for grovt skattesvik.

Domfelte er forhenværende leder i et større norsk teknologiselskap. Ti måneder av straffen ble gjort betinget.

Over en periode på fem år fikk domfelte - som opererte sammen med en annen ledende ansatt i konsernet - gevinster på ca fire millioner kroner fra aksjetransaksjoner i hovedsakelig norske selskaper. Transaksjonene ble gjennomført gjennom utenlandske banker. Domfelte oppga verken sin andel av aksjegevinstene eller -formuen til beskatning i Norge, slik han hadde plikt til. Domfelte har tilstått forholdene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157