• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for grovt skattesvik og grovt utroskap

Sist oppdatert 07.03.2011

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt en mann til to og et halvt års fengsel for grovt skattesvik og grovt utroskap.I tillegg er han ilagt en bot på 1, 6 millioner kroner og dømt til inndragning av nesten seks millioner kroner.

Mannen hadde unndratt skatt på 5,5 millioner kroner ved å gjemme unna inntekter på ca 20 millioner kroner i skatteparadiser. Han er i tillegg dømt for grov utroskap.

Saken er en del av et større sakskompleks hos ØKOKRIM, der fem personer er dømt for grove skattesvik til fengselsstraffer på mellom ni måneder og to år. Ytterligere to personer er henholdsvis tiltalt og dømt i tingretten og vil få sakene sine avgjort senere.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Andreas Schei, tlf 909 91 643