• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for lånebedragerier

Sist oppdatert 26.03.2015

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og åtte måneder for lånebedragerier på 36 millioner kroner. Mannen må også tåle inndragning av 2,4 millioner kroner.

Mannen er dømt for 17 tilfeller av lånebedragerier til rundt 36 millioner kroner.

Han har erkjent å ha bedratt flere banker ved å motta banklån til kjøp av tomter i Iveland kommune basert på uriktige dokumenter.

Retten bemerker at fengsel i fire år må være et riktig utgangspunkt for straffeutmålingen hensett til lånebeløpetsstørrelse og tapsrisikoen. I samsvar med påtalemyndighetens påstand, med en tredjedel i strafferabatt for tilståelsen, fastsatte retten straffen til to år og åtte måneder fengsel.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Anne Allum, tlf 415 38 395