• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fire års fengsel for grov utroskap

Sist oppdatert 03.06.2010

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt en finansmann til fire års fengsel for grov utroskap. To og et halvt år av straffen er gjort betinget. Saken gjelder utroskap på rundt 70 millioner kroner samt skattesvik. Han ble også dømt for overtredelse av regnskapsloven og aksjeloven og til å tåle inndragning på 15 millioner kroner.

Mannen er tidligere styreleder i et finanskonsern i Oslo. Bakgrunnen er at tiltalte i 2000 uberettiget besørget overført ca 70 millioner kroner i strid med selskapets interesser. Overføringene har skjedd i tilknytning til selskaper i Gibraltar og Frankrike som lagmannsretten slår fast at domfelte står bak. Dommen er et eksempel på at ØKOKRIM avdekker hvem som står bak skatteparadis-selskaper, til tross for at slike som regel frontes av såkalte ”stråmenn”.  

Saken viser også at det idømmes lange fengselsstraffer i saker selv om etterforskingen har nødvendiggjort at det har gått lang tid siden det straffbare skjedde.  
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Marianne Steensen Bender, tlf 902 04 300