• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Forelegg til Siem Offshore Inc for brudd på ligningsloven

Sist oppdatert 26.06.2014

Siem Offshore Inc er ilagt et forelegg av ØKOKRIM på 10 millioner kroner og 2,5 millioner i inndragning for å ha unnlatt å levere selvangivelser i tre år (2005–2007) og ha gitt uriktige opplysninger i selvangivelsen for 2008.

I formildende retning har ØKOKRIM vektlagt at det er flere år siden det straffbare skjedde.

I skjerpende retning er det lagt vekt på at Siem Offhore Inc er en profesjonell aktør i markedet. Selskapet hadde stor omsetning i de aktuelle år uten at selskapet bygget opp en organisasjon som sørget for at selvangivelser ble levert til norske skattemyndigheter og skatt ble betalt til rett tid.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender, tlf. 902 04 300