• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frifunnen for medverknad til lånebedrageri og heleri

Sist oppdatert 06.01.2011

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett frifunnen ein mann for medverknad til lånebedrageri og heleri.

Mannen var tiltalt for å ha medverka til lånebedrageri og heleri ved å ha motteke fleire millionar kroner til kontoen sin. Pengane skal ha vore utbytte frå straffbare handlingar utført av hovudmannen i saka, som tidlegare er dømt til fengsel i to og eit halvt år for å ha teke opp og fått utbetalt høge lån frå bankar ved hjelp av urette dokument. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Ingvild Bruce, tlf. 488 87 975