• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Rettskraftig dom

Sist oppdatert 29.02.2016

ØKOKRIM anket den frifinnende dommen mot en tidligere styreleder for grov utroskap og grov selvvask. Høyesterett har bestemt at anken ikke skal tas inn til behandling, og dermed er dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 92 80 67 58.