• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frifunnet for grovt skattesvik

Sist oppdatert 07.10.2015

I en ØKOKRIM-sak har tingretten frifunnet en mann for grovt skattesvik. ØKOKRIM mente vedkommende hadde unndratt minst 40 millioner fra beskatning, men Oslo tingrett fant ikke dette bevist.

ØKOKRIM er uenig med tingretten både når det gjelder bevisvurderingen og den rettslige vurderingen, og har besluttet å anke dommen.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf. 986 84 432