• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frifunnet i Stortingspensjonssaken

Sist oppdatert 29.11.2011

I den såkalte «Stortingspensjonssaken» i Borgarting lagmannsrett er tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland frifunnet for grovt uaktsomt grovt bedrageri. Dermed er dommen fra tingretten på 60 dagers fengsel opphevet.

Lagmannsretten skriver blant annet «at det er forståelig at han slo seg til ro med den informasjonen han fikk fra» sekretæren for Stortingets pensjonsordning da han søkte om pensjon etter den såkalte 75-årsregelen i lov om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Stortingsrepresentant Anders Talleraas ble i samme sak dømt til et halvt års fengsel der ankesaken er en full bevisanke og vil komme opp 10. januar 2012 i Borgarting lagmannsrett.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.