• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frikjent for å ha imitert rovdyrskader og reintyveri

Sist oppdatert 07.09.2016

I en ØKOKRIM-sak hvor to reineiere fra Finnmark var tiltalt for å ha imitert rovdyrskade på til sammen 25 reinsdyr og tyveri av rundt 50 reinsdyr, har Indre Finnmark tingrett avsagt dom i saken og begge de tiltalte er frifunnet.

ØKOKRIM vil nå ta stilling til om dommen skal ankes.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043.