• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Hovedbudskap

Sist oppdatert 08.12.2015

ØKOKRIM bekjemper økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Økokrim bekjemper økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterforsker, påtaler, fører saker for retten, bistår politidistrikter, underviser og informerer. Økokrim får fellende dommer i 8 av 10 saker.