Økokrim bekjemper økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterforsker, påtaler, fører saker for retten, bistår politidistrikter, underviser og informerer. Økokrim får fellende dommer i 8 av 10 saker.