• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ny Høyesterettsavgjørelse: Innsidehandel skal normalt straffes med ubetinget fengsel

Sist oppdatert 06.02.2007

I den første innsidesaken som ble behandlet av Høyesterett i september i fjor, ble det uttalt at misbruk av innsideinformasjon "av noe omfang" normalt skal straffes med ubetinget fengsel. I en ny høyesterettskjennelse fra 21. februar 2007, uttaler Høyesterett at innsidehandel "normalt" skal straffes med ubetinget fengsel.

Saken gjaldt en hobbyinvestor som tjente ca kr 40.000 på handler han gjorde mens han satt med innsideinformasjon. Han ble i Agder lagmannsrett dømt til en straff av ubetinget fengsel i 21 dager og anket straffutmålingen til lagmannsretten. Høyesterett forkastet domfeltes anke og straffen blir dermed opprettholdt.

Kontaktperson i Økokrim : Førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf 23 29 10 00