• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom mot fondsforvalter skjerpet

Sist oppdatert 03.09.2008

I en Økokrim-sak har lagmannsretten skjerpet dommen mot en tidligere fondsforvalter. Av den seks måneder lange fengselsstraffen er den ubetingede delen doblet til fire måneder, i forhold til tingretten som ila to måneders ubetinget straff.

Mannen ble i Oslo tingrett dømt for for brudd på verdipapirhandlellovens bestemmelse om markedsmanipulasjon. Han ble også dømt for brudd på god forretningsskikk og for trygdemisbruk. Borgarting lagmannsrett legger vekt på at det dreier seg om en planlagt handling, og at kurspåvirkningen var uredelig og i strid med god forretningsskikk.

Den tidligere fondsforvalteren var tiltalt for å ha manipulert sluttkursen i det børsnoterte selskapet Findexa Ltd siste børsdag i 2004 ved salg av Findexa-aksjer i sluttauksjonen til en pris som lå vesentlig under markedskurs. Den lave sluttkursen som var resultatet av salgene ble senere underkjent av Oslo Børs. Den lave sluttkursen ville ledet til et vesentlig bedre rapportert resultat pr 31. desember 2004 for fondet som forvalteren handlet på vegne av.

Sluttkursmanipulasjon kan beskrives som kjøp eller salg på slutten av handelsdagen med det formål å flytte kursen til et kunstig nivå. Sluttkurser er viktige fordi de blir brukt for å beregne noterte selskapers markedsverdi, og påvirker blant annet verdipapirfonds regnskapsmessige resultater.

Økokrim er tilfreds med at dommen er skjerpet, men vurderer å anke til Høyesterett for å få en prinsipiell avgjørelse i forhold til strafferammen i slike saker.

Kontaktperson i Økokrim: Konst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf 915 95 376.