• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Seks års fengsel for hvitvasking, underslag og skattesvik

Sist oppdatert 11.04.2006

I en ØKOKRIM-sak er en mann dømt til fengsel i 6 år for hvitvasking, grovt underslag og grovt skattesvik. I tillegg må han tåle inndragning av ca. 24 millioner kroner. Han ble også idømt rettighetstap for alltid og saksomkostninger med 50 000 kroner.

Mannen var styreformann og daglig leder i to aksjeselskaper. Han ble dømt for å ha bistått med å sikre utbyttet av straffbare handlinger i perioden januar 2002-april 2003, blant annet ved å la selskapene sine fremstå som kjøpere og selgere av mobiltelefoner, og ved å opprette konti i disse selskapenes navn i utenlandske banker. Utbyttet stammet fra merverdiavgiftsovertredelser i Storbritannia, som er anslått å beløpe seg til ca. 85 millioner britiske pund. Mannen underslo også ca. 1,2 millioner kroner fra et av de norske selskapene. Videre omfatter dommen grovt skattesvik på ca. 7 millioner kroner. Mannen ble også dømt for flere brudd på regnskapsloven.

 

Tre personer som mannen hadde overdratt deler av utbyttet til, ble idømt inndragning med til sammen ca. 1 million kroner.

 

Retten legger til grunn at allmenne hensyn tilsier en streng straffereaksjon for denne typen profittbasert økonomisk kriminalitet.

 

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf. 916 46 017.