• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tre personer tiltalt for grov utroskap og grove bedragerier

Sist oppdatert 10.03.2010

ØKOKRIM har tiltalt tre personer for grov utroskap på til sammen ca 50 millioner kroner. To av personene er også tiltalt for et grovt bedrageri på ca 15 millioner kroner mens én person er tiltalt for grovt heleri på ca 15 millioner kroner. Tiltalen omfatter også unndragelse av merverdiavgift med ca 20 millioner kroner i tillegg til flere brudd på regnskapslovgivningen.

De tre personene har vært engasjert som forretningsførere eller hatt ledende roller i selskapene som de har begått utroskap mot. Forholdene har pågått over lengre tid, fra 1999 og frem til 2006. Det grove bedrageriet og heleriet er begått mot en eldre investor som ble forespeilet at han investerte i ulike teknologiske prosjekter som viste seg å være ikke-eksisterende eller som selskapene han investerte i, ikke hadde rettigheter til. Unndragelsen av merverdiavgift er knyttet til et telekommunikasjonsselskap som én av de tre personene var styreleder i.
 
Utbyttet fra utroskapene og bedrageriet er i stor grad nyttet privat forbruk, til å dekke personlig gjeld og gjeld til nærstående selskaper. For ca 28 millioner kroner bestod utroskapen i at selskapet ble pådratt økonomiske forpliktelser i form av garanti- og kjøpsavtaler.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.