Forurensingsloven § 7 (luftforurensing fra industri/næringsvirksomhet)