• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Lege dømt for grov økonomisk utroskap

Sist oppdatert 29.03.2009

I en Økokrim-sak er en lege av Haugaland tingrett dømt til fengsel i åtte måneder for å ha tappet legevirksomheten sin for inntil 4, 1 millioner kroner.

Legen har i egenskap av styreleder og daglig leder overført betydelige pengebeløp til et utenlandsk selskap hun og/eller hennes bror kontrollerte. Utad fremstod overføringene som betaling for leasing av lasermaskiner. Legen må også tåle inndragning på 2,5 millioner kroner. I dommen heter det at ”oppdagelesrisikoen er særdeles lav ved denne type kriminalitet, og særlig av allmennpreventive hensyn (er) det viktig at det reageres strengt overfor slik kriminilitet”.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Karlsen, tlf 952 96 049