• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Lege dømt for grov økonomisk utruskap

Sist oppdatert 18.02.2010

I ei ØKOKRIM-sak er ein lege av Gulating lagmannsrett dømt for grovt økonomisk utruskap til fengsel i ni månader, der seks månader er på vilkår. I tillegg er ho dømt til inndraging av 2,5 millionar kronar.

Den dømde tappa legeverksemda ho dreiv for til saman ca. fire millionar kroner. Tappinga var skjult som betaling av leasingleie for lasermaskinar til klinikken.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Anne Christine Dammen Stoltz, tlf. 992 88 914.