• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere prosjektsjef dømt til 3 ½ års fengsel

Sist oppdatert 15.07.2008

I en Økokrim-sak er en tidligere prosjektsjef i et selskap som skulle foreta utbygging av et hytteprosjekt i Trysil, domfelt i tingretten for medvirkning til grovt bedrageri overfor to banker med fare for tap på kr. 130 millioner og faktisk tap i størrelsesorden kr. 30-40 millioner, ved at det ble fortiet opplysninger om den faktiske utviklingen i byggeprosessen som medførte at det ble innvilget lån på feilaktig grunnlag. Selskapet gikk konkurs i august 2006, og det er meldt krav i boet på til sammen ca kr. 290 millioner.

Videre er han domfelt for grovt utroskap på ca kr. 1 million ved å belaste selskapets byggelån med utgifter som var selskapet uvedkommende, medvirkning til grov uordentlig forretningsførsel i forbindelse med mangelfull styring og kontroll ved planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, samt medvirkning til manglende regnskapsføring.

Når det gjelder forholdet om grov uordentlig forretningsførsel, gir dommen en prinsipielt viktig avklaring av anvendelsesområdet for en bestemmelse som hittil har vært lite brukt.

Straffen ble satt til fengsel i 3 ½ år. Videre er det idømt rettighetstap i 3 år og erstatning til konkursboet med ca kr. 575 000.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Mona Berget, tlf 928 18 425.