• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

8,5 års fengsel for bedrageri på ca 140 millionar kroner

Sist oppdatert 24.04.2008

I ei Økokrim-sak har Oslo tingrett dømd ein mann til ytterlegare to og eit halvt års fengsel for bedragerier på over ca 70 millionar kroner. Mannen sonar allereie seks år i fengsel for eit liknande forhold. Fellestraffa er dermed på åtte og eit halvt år for bedrageri på til saman ca 140 millionar kroner.

I perioden 1999 til 2004 har mannen narra 12 personar i USA, Tyskland, Sveits, Italia og Noreg til å investere i fiktive eller ikkje gjennomførlege avtaler. Avtalene garanterte vinst på opptil 900 prosent på kort tid. Mannen erkjende straffskuld da saka starta.

I domen heiter det mellom anna at "bedrageriene (…) ble utført på et utspekulert vis, og var særdeles godt planlagt (…) Hans involvering av meglere, bankdirektører, arkitekter og advokater bidro til at hans opplegg fremstod med høy troverdighet (…) Det grelleste eksempelet på Nilsens forbryterske forsett er hans årelange utnyttelse av ekteparet Tharaldsen. Hans handlinger kan best beskrives som kynisk og utspekulert utnyttelse av eldre mennesker. Per Tharaldsen oppfattet Nilsen som en venn, og ønsket å hjelpe ham da han hadde økonomiske problemer. Tharaldsen ble til gjengjeld lovet en sorgløs alderdom. Det endte imidlertid med at ekteparet stod økonomisk ribbet tilbake. De mistet hjem og eiendeler, og måtte flytte fra sted til sted på sine eldre dager".

Retten legg og vekt på "virksomhetens internasjonale preg" og at "det synes som om Nilsen har livnært seg på slik virksomhet siden tidlig på 90-tallet".

I juni 2007 blei mannen dømd til seks års fengsel for tilsvarande bedrageri. Han blei da og dømd for påverknad av vitner i straffesak, og blei for alltid frådømd retten til å drive forretningsverksemd.

Mannen må tole inndraging av 18 millionar kroner, i tillegg til at to eigedomer og to bilar er inndregne. I tillegg er han dømd til å betale erstatning på til saman ca 63 millionar kroner.

Kontaktperson i Økokrim: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.