• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Endelig dom for hovedmann i ”drosjesaken”

Sist oppdatert 03.04.2008

Høyesterett har forkastet anken til den hovedtiltalte i Økokrims såkalte ”drosjesak”. Dermed opprettholdes dommen fra Borgarting lagmannsrett på fengsel i åtte år for grovt skattesvik og særlig skjerpende regnskapsovertredelse.

I kjennelsen fra Høyesterett heter det blant annet at ”regnskapsføreren gjennom flere år har utført sin straffbare virksomhet i næring som autorisert regnskapsfører. Han har som fagmann, med den innsikt som naturlig fulgte av nærmere 10 års arbeid i ligningsvesenet, tilbud et system for skattesvik som var egnet til å fungere etter hensikten”.

Hovedtiltalte var regnskapsfører for flere drosjeeiere i østlandsområdet. I perioden 1998-2003 sørget han for at det i selvangivelsene til over 300 drosjeeiere ble oppgitt for lave skattepliktige inntekter. Det unndratte beløpet utgjør til sammen ca. 200 millioner kroner. Videre skal han ha ødelagt store mengder oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og bokført for lave inntekter i regnskapene til sine klienter. I tillegg til fengselsstraffen er han for alltid fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.

I alt har fire personer blitt tiltalt for brudd på ligningsloven i den såkalte drosjesaken. To av dem er også tiltalt for brudd på regnskapsloven. Alle de tiltalte skal ha medvirket til at det ble utferdiget skiftlapper som viste lavere inntekter enn det drosjesjåførene faktisk hadde hatt. Økokrim har etterforsket saken i samarbeid med Oslo ligningskontor.

Kontaktperson i Økokrim: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.