• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Jurist dømt til ubetinget fengselsstraff

Sist oppdatert 06.04.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en jurist til fengsel i 4 år for å ha tappet to selskaper for verdier, merverdiavgiftslovbrudd, regnskapsovertredelser og for å ha utgitt seg for å være advokat uten advokatbevilling.

De straffbare forholdene ble begått i løpet av en fire års periode fra 1998 til 2002 tilknyttet tre ulike selskaper. Mannen må også tåle inndragning på 6 millioner kroner.

Domfelte var etterlyst nasjonalt og internasjonalt i rundt 4 år, før han meldte seg til Økokrim etter at Økokrim gikk ut i media med etterlysningen. I dommen heter det: "En offentlig etterlysning må tiltalte regne med i en så alvorlig sak".

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: Statsadvokat Katharina Rise, tlf. 478 59 912