• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere Aetat-ansatt dømt for korrupsjon

Sist oppdatert 03.12.2008

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en tidligere ansatt i daværende Aetat (nå NAV) til fengsel i ett år og åtte måneder for korrupsjon. Den andre tiltalte ble frifunnet.

Den dømte hadde ansvaret for å rekruttere utenlandsk helsepersonell og mottok nær 600 000 kroner i forbindelse med språkopplæring av finske sykepleiere. I følge avtalen om språkopplæring skulle overskuddet av språkopplæringen fordeles mellom tiltalte og den finske avtalepartneren.

Retten legger til grunn ”at mottak av returprovisjon har pågått jevnlig fra høsten 1999 til april 2001, og at det er naturlig å betrakte dette som en sammenhengende forbrytelse”. Det understrekes også i dommen at ”De samfunnsmessige skadevirkningene av offentlig korrupsjon er store, og tilliten til den norske forvaltningen krever etter rettens mening at man slår hardt ned på dette”.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf 916 46 005.