• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Domfellelse i innsidesak

Sist oppdatert 20.09.2006

I en ØKOKRIM-sak er en person dømt til ubetinget fengsel i 21 dager for forsettlig innsidehandel. Han må også tåle inndragning av gevinsten han fikk ved handlene.

Domfelte handlet aksjer i Otrum ASA i forkant av en børsmelding selskapet offentliggjorde 23. mars 2004, der det fremgikk at Otrum hadde inngått en betydelig kontrakt med Hilton/Scandic. Fortjenesten hans på handlene var brutto ca. 40 000 kroner.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf. 40 49 11 35.