• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for grovt skattesvik opprettholdt

Sist oppdatert 29.01.2009

I en Økokrim-sak har Borgarting lagmannsrett opprettholdt tingrettsdommen på ni måneders fengsel for en mann. Dommen gjelder grovt skattesvik.

Mannen unnlot å oppføre skattbar inntekt på ca tre millioner kroner i selvangivelsene for inntektsårene 2001 og 2002. Han unndro dermed skatt for nær én million kroner. Mannen har tilstått forholdene.
Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Marianne Steensen Bender, tlf 902 04 300