• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for medvirkning til drosjesvindel

Sist oppdatert 08.02.2010

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann fra Elverum til tre års fengsel for medvirkning til grovt skattesvik, hvorav to år og seks måneder betinget. Domfelte laget på oppdrag fra hovedmannen i ”drosjesvindelsaken" dataprogrammet "Plukk", som gjorde det mulig å produsere falske skiftlapper.

 
Med dette hjalp han hovedmannen, regnskapsfører Henry Amundsen, til å kamuflere at selvangivelsene Amundsen innga på vegne av sine drosjeklienter, var uriktige. Amundsen sørget i perioden 1998-2003 for at det i selvangivelsene til over 300 drosjeeiere i Oslo ble oppgitt for lave skattepliktige inntekter med over 200 millioner kroner. Amundsen er dømt fengsel i åtte år for forholdene.  
 
Det er første gang noen er dømt for teknisk bistand til skattesvik i Norge.  Retten mente at forholdet i utgangspunktet kvalifiserte til ubetinget fengselsstraff i 4-5 år, men på grunn av spesielle formildende omstendigheter ble straffen satt lavere. 
 
Mannen må også tåle inndragning på 120 000 kroner. 
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Helene Bærug Hansen, tlf 938 03 380.