• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

To rederiansatte dømt i shippingsak

Sist oppdatert 22.03.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en tidligere befraktningssjef i Tordenskjold Rederi AS for blant annet flere tilfeller av grov utroskap og grovt bedrageri til en straff av fengsel i 5 år og 6 måneder.

Dommen gjelder utroskap og bedragerier for over 170 millioner kroner. Domfelte har sørget for at norske selskaper som han representerte, betalte langt mer for kjøp av skip enn nødvendig. Skipene ble kjøpt fra blant annet selskaper med tilhørighet til skatteparadiset Guernsey som han selv var involvert i. Merprisen ble kanalisert til selskaper han selv og en annen person sto bak. Selskapene ble på denne måten systematisk tappet for betydelige verdier over flere år. Befratningssjefen ble også dømt for utroskap for over en lengre periode uberettiget å ha tilegnet seg deler av inntektene som kundene betalte for leie av skipene. Domfellelsen for grove utroskap korresponderer med domfellelse for bedrageri mot flere norske banker, idet bankene ble forledet eller forsøkt forledet til å finansiere de nevnte skipskjøpene.

Befraktningssjefen ble også dømt til å betale betydelige beløp i erstatning til norske banker, og han ble også dømt til å tåle inndragning av utbyttet fra de straffbare handlingene med til sammen over USD 1 million.

En tidligere administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Tordenskjold ASA ble i samme sak dømt for brudd på straffeloven, regnskapsloven og ligningsloven til fengsel i 7 måneder, hvorav 6 måneder ble gjort betinget.

Hun ble også dømt til å betale et større erstatningsbeløp til et norsk finansieringsselskap som hadde lidd tap ved flere av de straffbare forholdene. Hun ble frifunnet for ett tilfelle av bedrageri og ett tilfelle av overtredelse av regnskapsloven.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.