• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere Aetat-ansatte tiltalt for korrupsjon

Sist oppdatert 02.06.2008

Økokrim har tiltalt to tidligere ansatte i daværende Aetat (nå NAV) for korrupsjon. De to hadde ansvaret for å rekruttere utenlandsk helsepersonell og skal ha mottatt til sammen 2,6 millioner kroner i forbindelse med språkopplæring av finske sykepleiere.

I følge avtalen om språkopplæring skulle overskuddet av språkopplæringen fordeles mellom de to tiltalte og deres finske avtalepartner.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf 916 46 005.