• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bot på fire millioner kroner til SAS Norge opprettholdt i Høyesterett

Sist oppdatert 21.12.2007

Høyesterett kaller ansatte i gamle Braathens ASA (Braathens) sin bruk av bedriftshemmeligheter tilhørende Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) en langvarig og grov utnyttelse. Anke fra SAS Scandinavian Airlines Norge AS (SAS Norge), som fusjonerte med Braathens høsten 2004, over Borgarting lagmannsretts fellende dom mot selskapet ble i dag forkastet av landets øverste domstol.

I anledning bistand til salg av billetter på Norwegians første kommersielle rute januar 2002 (Stavanger - Newcastle) fikk ansatte i Braathens tilgang til opplysninger i bookingsystemet Amadeus om blant annet hvor mange passasjerer som har bestilt billetter i ulike prisklasser på Norwegians enkeltflyvninger. Etter at bistanden opphørte høsten 2002 og Norwegian begynte å fly innenlands i direkte konkurranse med Braathens, brukte ledende ansatte i Braathens disse opplysningene til å skaffe selskapet bedre grunnlag for beslutninger om egen ruteplanlegging og prisfastsetting. Dette skjedde blant annet våren 2004 da Braathens testet om selskapet skulle innføre enveispriser, slik lavprisselskapene hadde gjort. Høyesterett uttaler at dette under gitte omstendigheter kunne fått meget store negative virkninger for Norwegian, som var i en sårbar oppstartsfase.

Saken er etter Høyesteretts syn en meget alvorlig overtredelse av straffeloven § 294 første ledd nr 3 foretatt for å fremme Braathens' interesser. I kjennelsen heter det at slike handlinger er vanskelige å oppdage, og at den preventive effekten av å straffe SAS Norge vil kunne være betydelig. Høyesterett finner likevel ikke grunn til å øke boten, slik Økokrim ba om. Det vises til at Norwegian unnlot å stanse Braathens' tilgang til de hemmelige billettopplysningene etter at avtalen om bistand opphørte høsten 2002.

Høyesterett forkaster anførsler fra SAS Norge om blant annet at § 294 første ledd nr 3 bare rammer uberettiget bruk av forretningshemmeligheter som forelå i den tiden avtalen om bistand til billettsalg løp, og at opplysningene ikke var forretningshemmeligheter.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Tarjei Istad, 99 62 49 76