• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Forelegg i forbindelse med kranulykke i Drammen

Sist oppdatert 20.04.2006

Den 23. mars ila ØKOKRIM et entreprenørselskap et forelegg på 400 000 kroner i forbindelse med en arbeidsulykke som førte til at to personer døde.

Ifølge forelegget unnlot entreprenørselskapet å iverksette nødvendige tiltak for å redusere faren ved demontering av denne typen tårnkran. Forelegget er ikke vedtatt. Saken vil derfor bli behandlet av Drammen tingrett. Hovedforhandling i saken er foreløpig ikke berammet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.