Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 256 (andre grove underslag),   § 283 (boforringelse)