• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for hvitvasking i byggebransjen

Sist oppdatert 29.10.2008

I en Økokrim-sak har lagmannsretten skjerpet den ubetingede straffen for en av de tre domfelte i en sak som omhandlet hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger i byggebransjen.

I tingretten ble den ene tiltalte dømt til fengsel i ett år og ni måneder, mens de to andre fikk fengsel i ett år og fire måneder. Alle ble dømt til å tåle inndragning av eget utbytte på til sammen ca kr. 260.000. To av de tiltalte ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet. Lagmannsretten har i tråd med Økokrims anke omgjort den enes dom til ren ubetinget fengselsstraff i ett år og fire måneder, dog slik at straffens lengde ble satt ned fra ett år og ni måneder til ett år og fire måneder fengsel og hans rett til å drive næringsvirksomhet ble begrenset til fem år.

Dommen gjelder hvitvasking av utbyttet fra straffbare handlinger utført av den tidligere daglige lederen for Legionærbygg AS i Oslo. De tre kvitterte for å ha mottatt betaling som underentreprenører, men mottok verken penger eller utførte arbeid.

I skerpende retning legger lagmannsretten vekt på at det dreide seg om ”godt organsiert kriminell virksomhet” der de tiltalte har utgjort ”nødvendige ledd for å gjennomføre hvitvasking og således unndra skatt og avgift”. Som tingretten uttaler lagmannsretten at det er svært bekymringsverdig at denne kriminaliteten undergraver de seriøse aktørene innen bygg- og anleggsbransjen. Denne type skatt- og avgiftsunndragelse er et betydelig problem i bygg- og anleggsbransjen, hvor fortjenestemulighetene er betydelige og oppdagelsesrisikoen liten. Hensynet til allmennprevensjonen må derfor veie tungt.

Den tidligere daglige lederen i Legionærbygg AS møter til rettssak 31.oktober.

Kontaktperson i Økokrim : Politiadvokat Lise Gro Søreide, tlf 415 56 765.