Merverdiavgiftsloven § 72 (merverdiavgiftsbedrageri), Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 286 (grov uriktig bokførsel)