• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fire års fengsel for subsidiebedrageri

Sist oppdatert 14.04.2008

I en Økokrim-sak er den tidligere direktøren for transportselskapet Nordtrafikk dømt til fire års fengsel for subsidiebedrageri med fare for tap på nær 32 millioner kroner. Den tidligere økonomidirektøren i selskapet ble dømt til ett år og ti måneders fengsel, mens den tidligere driftsjefen fikk seks måneders fengsel. I tillegg ble selskapet ilagt foretaksbøter på til sammen fire millioner kroner.

Den tidligere direktøren er i tillegg fradømt retten til å drive med næringsvirksomhet i fem år og til å betale saksomkostninger på 200 000 kroner.

I dommen fra Vesterålen tingrett heter det blant annet at ”saken gjelder grov økonomisk kriminalitet knyttet til offentlige tilskudd til ferge- og bussdrift. Gjennom ni år for fergedrift og syv år for bussdrift har det offentlige blitt forledet av den øverste administrative ledelse i selskapet til å utbetale for høye tilskudd til et stort og kompetent transportselskap”.

Retten har også lagt vekt på at ”det har skjedd et tillitsbrudd både overfor det offentlige som tilskuddsmyndighet, og overfor de personer hos tilskuddsmyndigheten som gjennom lang tids samarbeid hadde vist ledelsen og forhandlerne i selskapet tillit”.

Av den samlede boten på fire millioner kroner ble ferjedriften bøtlagt med en million, bussdelen med to millioner og trafikkselskapet som helhet med en million kroner.

Kontaktperson i Økokrim: politiadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.