• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom i innsidesak

Sist oppdatert 11.07.2007

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i en innsidesak der fem personer var tiltalt. De tre mest sentrale tiltalte ble domfelt for misbruk av innsideinformasjon i forkant av tre selskapsbegivenheter høsten 2005.

To av de domfelte fikk en straff av fengsel i ti måneder. Den tredje ble idømt fengsel i åtte måneder.

De to øvrige tiltalte ble frifunnet for innsidehandel.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, telefon 40 49 11 35.