• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Daglig leder dømt i byggesak

Sist oppdatert 19.03.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en daglig leder til fengsel i 60 dager, derav 15 dager betinget, for grovt uaktsomt brudd på regnskapsloven.

Mannen var daglig leder og styremedlem i et selskap som skulle foreta utbygging av et større leilighetsprosjekt i Trysil. Saker vedrørende regnskapsovertredelser har stor allmennpreventiv betydning, og Økokrim er fornøyd med at det reageres med ubetinget fengsel for denne typen overtredelser.

Fra før er prosjektlederen for byggeprosjektet dømt til 3 ½ års fengsel for medvirkning til grovt bedrageri overfor to banker med fare for tap på kr. 130 millioner og faktisk tap i størrelsesorden kr. 30-40 millioner, ved at det ble fortiet opplysninger om den faktiske utviklingen i byggeprosessen som medførte at det ble innvilget lån på feilaktig grunnlag. Selskapet gikk konkurs i august 2006, og det er meldt krav i boet på til sammen ca kr. 290 millioner.

En tredje sak i komplekset skal opp for tingretten 17. og 18. juni 2009.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Hulda O. Karlsdottir 480 12 254.