• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bot for ulovlig håndtering av næringsavfall

Sist oppdatert 01.04.2009

Økokrim har ilagt fem aktører bot og inndragning på ca tre millioner kroner for ulovlig håndtering av næringsavfall. I tiden fra januar 2000 til høsten 2004 leverte en fabrikk på Østlandet ved en rekke anledninger betydelige mengder næringsavfall til et transportfirma. Transportfirmaet leverte næringsavfallet, etter anvisning fra et annet selskap, på en gård på Østlandet.

Avfallet bestod blant annet av returfiberrester, som i hovedsak er oppkuttet papir og plast. Transportfirmaet leverte næringsavfallet, etter anvisning fra et annet selskap, på en gård på Østlandet. Næringsavfallet ble levert på gården etter samtykke fra gårdeieren. På grunn av avfallets sammensetning førte det til fare for forurensning på gården og det omkringliggende område. Avfallet skulle vært levert på godkjent avfallsmottak.
 
Økokrim har ilagt de fem aktørene bot for overtredelse av forurensningsloven. Det er fabrikken som er ilagt en bot på 350.000 kroner, transportfirmaet er ilagt en bot på 300.000 kroner og inndragning av vinning med en million kroner, selskapet som formidlet leveransen er ilagt en bot på 50.000 kroner og inndragning av vinning på en million kroner og en ansatt i dette selskap er ilagt en bot på 30.000 kroner. Gårdeieren har fått en bot på 30.000 kroner og inndragning av vinning på 300.000 kroner. Både gårdeieren og transportselskapet har vedtatt foreleggene.
 
Statens forurensningstilsyn anmeldte saken til Økokrim i februar 2007.
 
Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013