• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Revisormedarbeider dømt til ubetinget fengselsstraff

Sist oppdatert 05.04.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en revisormedarbeider til fengsel i 60 dager, hvorav 21 dager er gjort ubetinget. Domfelte var delaktig i revisjonen av regnskapene til Sponsor Service ASA i 2000 og 2001.

Selskapet hadde manipulert regnskapene slik at de viste for gode tall, uten at revisor reagerte på dette. Økokrim reiste tiltale mot ansvarlig partner og en medarbeider på revisjonsteamet for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven. Medarbeideren ble dømt for grov uaktsom overtredelse av revisorloven, og frifunnet for overtredelse av regnskapsloven.
 
Retten fant det bevist at domfelte hadde utvist mangel på profesjonell skeptisk holdning, samt at det forelå en nær total svikt i revisjonsarbeidet. Dommen er ikke rettskraftig. Saken mot ansvarlig partner kommer opp senere.
 
Kontaktperson: Statsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172