• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fondsforvalter dømt for markedsmanipulasjon

Sist oppdatert 06.03.2008

I en Økokrimsak har Oslo tingrett i dag dømt en tidligere fondsforvalter for brudd på verdipapirhandlellovens bestemmelse om markedsmanipulasjon. Mannen ble også dømt for brudd på god forretningsskikk og for trygdemisbruk.

I dommen heter det at kurspåvirkningen var uredelig og i strid med god forretningsskikk og handlingene var forsettlige.
Den tidligere fondsforsvalteren var tiltalt for å ha manipulert sluttkursen i det børsnoterte selskapet Findexa Ltd siste børsdag i 2004 ved salg av Findexa-aksjer i sluttauksjonen til en pris som lå vesentlig under markedskurs. Den lave sluttkursen som var resultatet av salgene ble senere underkjent av Oslo Børs. Den lave sluttkursen ville ledet til et vesentlig bedre rapportert resultat pr 31. desember 2004 for fondet som forvalteren handlet på vegne av.
 
Sluttkursmanipulasjon kan beskrives som kjøp eller salg på slutten av handelsdagen med det formål å flytte kursen til et kunstig nivå. Sluttkurser er viktige fordi de blir brukt for å beregne noterte selskapers markedsverdi, og påvirker blant annet verdipapirfonds regnskapsmessige resultater.
Kontaktperson i Økokrim: konst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf 915 95 376.