• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Forelegg for ulovlige terrenginngrep i strandsonen ved Kragerø

Sist oppdatert 18.04.2006

I mars 2006 ila ØKOKRIM en hytteeier et forelegg på 250 000 kroner for ulovlige terrenginngrep på en fritidseiendom i strandsonen ved Kragerø. Forelegget er ikke vedtatt.

Uten å søke kommunale myndigheter om tillatelse lot hytteeieren entreprenører blant annet hugge ned trær, rive opp trerøtter samt fjerne det naturlige vegetasjonsdekket og jordmasser i et område på ca. 700 kvm. Området ble jevnet ut og dekket med gressplen. Forelegget gjelder overtredelse av plan- og bygningsloven § 110, jf. § 93. Hytteeieren har ikke vedtatt forelegget. Saken vil derfor bli behandlet av Kragerø tingrett. Hovedforhandling i saken er foreløpig ikke berammet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.