• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Aksjemeklar dømd for å ha medverka til innsidehandel

Sist oppdatert 31.03.2008

I ei Økokrim-sak har Oslo tingrett dømd ein aksjemeklar til fengselsstraff på vilkår i 75 dagar og ein bot på 40 000 kroner for aktlaus medverknad til innsidehandel.

Mannen har erkjent å ha sløra til innsidehandel og gjennomførd ordre som bryt med forbodet mot slik handel. Ordren kom frå ein person som i 2007 blei dømd for ulovleg innsidehandel.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.