• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ansvarlig revisor dømt til betinget fengselsstraff

Sist oppdatert 09.06.2009

Oslo tingrett har dømt en ansvarlig revisor til betinget fengsel i 30 dager. Domfelte var ansvarlig for revisjonen av regnskapene til Sponsor Service ASA i 2000 og 2001.

Selskapet hadde manipulert regnskapene slik at de viste for gode tall, uten at revisor reagerte på dette. Det ble reist tiltale mot ansvarlig revisor og en medarbeider på revisjonsteamet for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven.
 
Ansvarlig revisor ble dømt for uaktsom overtredelse av revisorloven, men frifunnet for overtredelse av regnskapsloven. Medarbeideren ble tidligere i år dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 21 dager ubetinget for grov uaktsom overtredelse av revisorloven. Også medarbeideren ble frifunnet for overtredelse av regnskapsloven.
 
Økokrim vil anke frifinnelsen for regnskapsloven, samt straffutmålingen.
 
Kontaktperson i Økokrim: politiadvokat Mona Berget, tlf 928 18 425