• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for bedrageri overfor staten for 13 millioner kroner

Sist oppdatert 12.06.2008

I en Økokrim-sak er to tidligere ledere ved en videregående skole i Oslo dømt til ett år og ti måneders fengsel for urettmessig å ha mottatt for mye midler i støtte fra det offentlige til drift av skolen. Kun to måneder av straffen er gjort ubetinget.

De to er dømt for blant annet grovt bedrageri overfor daværende Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) i perioden 2000-2002. Sammen drev de domfelte en privat videregående skole som mottok støtte fra det offentlige. I forbindelse med utbetaling av støtte fra departementet innrapporterte de domfelte elever på linjer skolen ikke var godkjent for, og de oppga personer som aldri hadde vært elever på skolen. Dette medførte at staten utbetalte ca. 13 millioner kroner for mye i statsstøtte.

Mennene er i tillegg dømt for grov utroskap mot skolen og brudd på aksjeloven. De må betale tre millioner kroner i skadeerstatning til staten.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.